• 20232021

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi

  Keten, M., Bağdatlı, M. C., Oğuz, H. İ., 2022. Yeraltı Sularının Tarımsal Sulama Suyu Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekânsal Olarak Haritalandırılması: Nevşehir-Gülşehir İlçesi Tarım Arazileri Pilot Uygulaması, Proje Araştırıcısı

 • 20232020

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (TGT 2019/12-HIDEP)

  Uçak, İ., Bağdatlı, M. C., 2020. Niğde Bölgesinde Faaliyet Gösteren Alabalık Çitliklerinin Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması, Proje Araştırıcısı

 • 20212019

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi

  Şen, B., Bağdatlı, M. C., 2020. Niğde İklim Koşullarında Çilek Çeşitlerine Uygulanacak Farklı Sulama Düzeyleri ve Aralıklarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisinin Araştırılması, Proje Araştırıcısı

 • 20202019

  TEMA VAKFI ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (ABAP20F26)

  Bağdatlı, M. C., Can, E,, 2020. Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi Topraklarında Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Mekânsal Analizi, Proje Yürütücüsü

 • 20202019

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (ABAP20F25)

  Bağdatlı, M. C. Arıkan, E. N., 2020. Bazı Ağır Metallerce Kirlenmiş Tarım Topraklarının Çim Bitkisi (Lolium Perenne L.) Kullanarak Fitoremediasyon Yöntemleriyle Doğal Arıtımı, Proje Yürütücüsü

 • 20192018

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NEÜBAP)

  Karatepe, A., Bağdatlı, M. C., 2019. Ağır Metal Kirliliğine Maruz Bırakılmış Tarım Topraklarının Fitoremediasyon Teknikleri Yardımıyla Doğal Arıtımı, Proje Araştırıcısı

 • 20172016

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (NEÜBAP16/2F13)

  Bağdatlı, M. C., Arslan, O., Ballı, Y., Uğuz, A. N., 2017. Kızılırmak Havzasında Bazı Meteorolojik Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi ve İklim Tahmin Modellerinin Oluşturulması, Proje Yürütücüsü

 • 20172016

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NEÜBAP16F41)

  Karatepe, A., Bağdatlı, M. C., Bellitürk, K., 2017. Nevşehir İlinde Yoğun Tarımsal Üretim Yapılan Alanlardaki Sulama Suyu Kaynakları İle Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Haritalanması, Proje Araştırıcısı

 • 20172016

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.12.15)

  İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C., Aslan, C., 2017. Trakya Bölgesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Bazı Havza Alanlarındaki Taşkın Hidrograflarının Belirlenmesine İlişkin Pilot Uygulamalar, Proje Araştırıcısı

 • 20162015

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.12.08)

  Delibaş, L., Albut, S., Bağdatlı, M. C., 2016. Trakya Bölgesinde Uzun Yıllar Yağış ve Sıcaklık Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Trend Analizi Kullanılarak Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi, Proje Araştırıcısı

 • 20162015

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.YL.12.03)

  İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C.,  Muhsin, S., Dumanlı, Ö., 2016. Gazioğlu Deresi Havza Alanı Yağış-Akış İlişkilerinin Belirlenmesi, Proje Araştırıcısı

 • 20162015

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (NEÜBAP16F43)

  Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., 2016. Nevşehir İlinde Patates Üretim Alanlarında Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekânsal Olarak Haritalanması, Proje Araştırıcısı

 • 20162015

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2014-01.BİL.14-02)

  Doran, İ., Adiloğlu, A., Bağdatlı, M. C., Bellitürk, K., Adiloğlu, S., 2016. Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi,  Proje Araştırıcısı

 • 20162015

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (NEÜBAP15F40)

  Oğuz, H. İ., Erdoğan, E., Bağdatlı, M. C., 2016. Bazı Badem Anacı Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi,  Proje Araştırıcısı

 • 20162015

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (NEÜBAP15F15)

  Bağdatlı, M. C., Ok, A. Ö., Ok, A. Ö., Albut, S., Erdoğan, O., Oğuz, H. İ., 2016. Görüntü Sınıflandırması Yoluyla Farklı Uydu Görüntülerinden Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Veri Tabanının Oluşturulması: Nevşehir- Sarıhıdır Köyü Kızılırmak Sağ Sahil Bandı Tarım Arazileri Pilot Uygulaması, Proje Yürütücüsü

 • 20152014

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.12.14)

  Albut, S., Bağdatlı, M. C., Dumanlı, Ö., 2015. Ergene Nehrine Bitişik Tarım Alanlarındaki Değişimin Uzaktan Algılama (UA) İle Belirlenmesi, Proje Araştırıcısı

 • 20152014

  Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (2014-SİÜZİR-11)

  Aydın, Y., Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C., Pakyürek, M., Mikail, N., Seven, M., 2015.  Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica Granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması, Proje Araştırıcısı

 • 20152014

  Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (2014-SİÜZİR-08)

  Uçak, A. B., Aydın, Y., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Mikail, N., 2015. Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Proje Araştırıcısı

 • 20142013

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.13.15)

  Bellitürk, K., Görres, H. J., Turan, H. S., Göçmez, S., Bağdatlı, M. C., Eker, M.,  Aslan, S., 2014. Zeytin Bitki Artıkları-Ahır Gübresi-Kum Karışımı İle Yapılacak Olan Vermikompostun Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Proje Araştırıcısı

 • 20122011

  TÜBİTAK-2209

  Öztürk, B., Bağdatlı, M. C., 2012. Çorlu Deresi Havza Morfolojik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi,  Proje Danışmanı

 • 20132012

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP 00.24.YL.10.16)

  Konukcu, F., Gezer, E., Bağdatlı, M. C., Balkan, A., Tamsa, H. K., 2013.  Sürekli Solma Noktasının Tayininde Yeni Bir Yaklaşım Difüzyon-Toprak Nem İlişkisi, Proje Araştırıcısı

 • 20132012

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP 00.24.DR.10.03)

  Albut, S., Bağdatlı, M. C., 2013. Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması, Proje Araştırıcısı

 • 20122011

  Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi, Planlama Projesi

  İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C., 2012. Çerkezköy Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi, Proje Araştırıcısı

Real Time Web Analytics