• 2023-
  Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Mimarlık Fakültesi)
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • 2023-
  Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanı (Bölüm)
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • 2023-
  Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başkanı (Bölüm)
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • 2023-
  Kalite Komisyonu Üyesi (Rektörlük)
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • 2022-
  Bölüm Başkanı (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • 2022-
  Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • 2022-
  Fakülte Kurulu Üyesi (Mimarlık Fakültesi)
  Mimarlık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • 2022-
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Mimarlık Fakültesi)
  Mimarlık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • 2022-2022
  Bölüm Başkanı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü)
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2022-2022
  Tarımsal Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2022-2022
  Tarımsal Makina Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2022-2022
  Fakülte Kurulu Üyeliği (Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
  Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2017-2022
  Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2019-2022
  Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı Başkanı
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2014-2022
  Bölüm Başkan Yardımcılığı (Biyosistem Mühendisliği Bölümü)
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2018-2019
  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2018-2019
  Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2018-2019
  Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2018-2021
  Erasmus Koordinatörü
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • 2018-2022
  Farabi Koordinatörü
  Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • 2018-2022
  Nevşehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu Üyesi
 • 2020-2021
  Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi
  Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2020-2022
  Nevşehir Valiliği Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Üyesi
 • 2021-2022
  Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi
  Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • 2021-2022
  Tanıtım ve İletişim Komisyonu Üyesi
  Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

   

Real Time Web Analytics