Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI 2002 yılından beri Amatör Telsizcilik faaliyetleri ile yakından ilgilenmektedir. Ülkemizde yaşanan Deprem, Sel, Yangın, Afet ve  Acil durumlarda  kamu, kurum ve kuruluşlarına  Acil Telsiz haberleşmeleri konularında önemli katkılar sağlamaktadır.  Bunun yanında Amatör Telsizcilik ve Afet – Acil Haberleşme faaliyetlerini yürüttüğü TRAC Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti’nin illerdeki Şube yapılanmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır.

TRAC Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti,

1962 yılında kurulmuş olup   9 Nisan 1991 tarih ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Kamu Yararına Çalışan Bir Dernek statüsünü almıştır. TRAC, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet ve Acil durumlarda Devletin Haberleşeme çözüm ortağı olarak Türkiye’deki 67 Şube ve 35 Temsilcilik ile operasyonel faaliyetlerine 1962 yılından beri devam etmektedir.

Bağdatlı, 2016 yılında  TRAC Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti Nevşehir Şubesini kurmuştur.  Amatör Telsizcilik faaliyetlerinin Nevşehir ilinde yaygınlaştırılmasına yönelik olarak bölgede Telsiz Haberleşme Rolesi yapılanmalarını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Nevşehir Uçhisar Oylu Dağı (1642 m) ile Nevşehir Merkez Kahveci Dağı (1342 m) ‘na Telsiz Röleleri kurarak bölgede Afet ve Acil Haberleşmede  önemli  altyapı destekleri sağlamıştır. Yürüttüğü faaliyetler neticesinde TRAC Nevşehir Şubesi’ne birçok kamu kurum, kuruluş ve özel sektör çalışanlarından yoğun katılımlar sağlanmıştır.

Ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde YM5XNU çağrı işareti ile “Amatör Telsizcilik Kulübü“nü kurmuş ve  Akademik danışmanlığını etkin olarak yürütmüştür.  Bunun yanında “Amatör Telsizcilik ve Acil Haberleşme” dersinin Üniversite müfredatına girmesini sağlayarak öğrencilere Afet ve Acil durumlarda Telsiz Haberleşmesinin nedenli önemli bir yere sahip olduğuna ilişkin kazanımlar ve uygulamalar aktarmıştır.

Zaman zaman  Nevşehir AFAD il Müdürlüğü  ile deprem ve afet bilincine ilişkin Üniversite kampüsünde etkinlikler düzenleyerek bu konularda farkındalık oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlamıştır.

Halen, TRAC Niğde Şubesinin yapılanmasında önemli katkılar sağlamakta olup Niğde ilinde Amatör Telsizciliğin geliştirilmesi ve Afet ve Acil Haberleşme konularında farkındalığın oluşturulmasına

yönelik faaliyetler yürütmektedir. Özellikle Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde dağcıların eğitim aldığı Demirkazık ve civarında zaman zaman meydana gelen yaralanma ve dağda mahsur kalma durumlarında Niğde merkez ile Aladağlar Milli Parkı arasında  kamu, kurum ve kuruluşları ile irtibatın telsizlerle sağlanabilmesine yönelik olarak afet ve acil haberleşme alt yapı çalışmalarına önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI, TRAC Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi Denetleme Kurulu üyesidir.

 

Real Time Web Analytics