Biyografi

Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI,  2017 yılından bu yana 11 kongre düzenlemiş ve bu kongrelerin başkanlıklarını yürütmüştür. Birincisi 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de ve ikincisi ise  2-5 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir, Çeşme’de düzenlenen “Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri (ICAFOF)” konferanslarında konferans başkanlıkları ile 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yine Çeşme’de  gerçekleştirilen “3. Uluslararası İnşaat ve Çevre Mühendisliği Konferansı (ICOCEE)” nda konferans başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Alanya’da 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Enerji Araştırmaları Konferansı (ENRES)”,  7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Tarım ve Hayvan Bilimleri Kongresi (ICAGAS)”,  14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi (ENAR) Başkanlıklarını yürütmüştür. Aynı zamanda düzenlenen bu kongrelerin ikincisini ise 2019 Nisan ayında Marmaris’te düzenlemiştir.

Araştırıcı, Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi, Hidroloji, İklim Değişikliği, Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi, Kırsal Altyapı, Bitki Su Tüketimi, Su Kalitesi ve Kontrolü, Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği, Topraklardan Ağır Metal Kirliliğinin Giderimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularında çalışmaktadır.

Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI, 1979 yılında Çorlu’da dünyaya geldi. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında ise Selçuk Üniversite Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2008 yılında ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ilgili bölümde Araştırma Görevlisi olarak atandığı için Doktora eğitimini Ankara Üniversitesinden yatay geçişle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine aldı. İlgili Üniversitede 2008-2013 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve  2013 yılında Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalından Doktor ünvanı ile mezun oldu.  

Araştırıcı; 2014 yılında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış ve 2019 yılında ise ilgili bölümde Doçent olmuştur. Halen Biyosistem Mühendisliği Bölümünde Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmekte olup  aynı Üniversitenin 2018-2019 yılları arasında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Araştırıcının SCI kapsamında 10 yayını, ulusal ve uluslararası 55 makalesi, Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde sunulan 78  bildirisi ve 1  TÜBİTAK proje danışmanlığı ile 21 BAP projesi bulunmaktadır. Halen alanında ulusal ve uluslararası 50 derginin editörlüğünü yürütmektedir.

Araştırıcı 2016 yılında Romanya Craiova Üniversitesinde düzenlenen Tarımın Geleceği konferansına İklim değişikliği konusunda “Davetli Konuşmacı” olarak katılmış olup yine aynı yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Mühendislik Konferansında konuşmacı olarak davet edilmiştir.  

Bağdatlı, 2009 yılında İtalya Tuscia Üniversitesinde Orman ve Çevre Kaynakları konusunda Erasmus kapsamında eğitim almıştır. 2017 yılında ise Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında  Avusturya Viyana’da bulunan Alpen Adrian Üniversitesi, Ekoloji Enstitüsünde İklim Değişikliği, Su Kaynakları Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında ders vermiştir. 

Araştırıcı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı ile Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmıştır. Halen  Çukurova Üniversitesi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.

 

Öğrenim Bilgileri

 • Doçent 2019

  Biyosistem Mühendisliği Bilim Alanı

  Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

 • Doktora 2013

  Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı (Tarımsal Yapılar ve Sulama)

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • Yüksek Lisans 2019

  Kimya Anabilim Dalı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

 • Yüksek Lisans 2019

  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

  Çukurova Üniversitesi

 • Yüksek Lisans 2017

  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

  Çukurova Üniversitesi (Devam Ediyor)

 • Yüksek Lisans 2006

  Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Selçuk Üniversitesi

 • Lisans 2002

  Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

  Atatürk Üniversitesi

Akademik Pozisyonlar

 • Şuan2019

  Doç. Dr.

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 • 20192014

  Yrd. Doç. Dr.

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 • 20132008

  Araştırma Görevlisi

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

İlgi Alanları

 • Afet ve Acil Haberleşme Birimi, Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şube Başkanı www.tracnevsehir.org.tr
 • Arama ve Kurtarma (AFAD Gönüllüsü)
 • İnsansız Hava Araçları (İHA0 ve İHA1 Pilotu, Sivil Havacılık)
 • Doğa Fotoğrafçılığı
 • Amatör Telsizcilik Kulübü Akademik Danışmanı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.)
 • Acil İlkyardım
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Uzmanlık Alanları

 • Mekansal Haritalama
 • Kırsal ve Kentsel Alan Değişimleri
 • İklim Değişikliği, Hidroloji
 • Havza Planlama
 • Uzaktan Algılama (UA)
 • Su Kalitesi ve Kontrolü
 • Tarımsal Sulama Sistemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
 • Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
 • İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması
 • Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği
 • Toprak Kirliliğinin Bitkiler ile Giderimi (Doğal Arıtım)
 • İş Güvenliği Risk Analizi
Real Time Web Analytics