Bağdatlı, birincisi 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de ve ikincisi ise  2-5 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir, Çeşme’de düzenlenen “Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri (ICAGAS)” konferanslarında konferans başkanlıkları ile 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yine Çeşme’de  gerçekleştirilen “3. Uluslararası İnşaat ve Çevre Mühendisliği Konferansı (ICOCEE)” nda konferans başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Alanya’da 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Enerji Araştırmaları Konferansı (ENRES)”,  7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Tarım ve Hayvan Bilimleri Kongresi (ICAGAS)”,  14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi (ENAR)” ile 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Gıda, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Araştırmaları (FONGAR)” Konferansı Başkanlıklarını yürütmüştür.

Biyografi

Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI, 1979 yılında Çorlu’da dünyaya geldi. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında ise Selçuk Üniversite Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2008 yılında ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ilgili Bölümde Araştırma Görevlisi olan Bağdatlı, 2009 yılında İtalya Tuscia Üniversitesinde Orman ve Çevre Kaynakları konusunda Erasmus kapsamında eğitim almıştır.  Araştırıcı, 2013 yılında Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalından Doktor ünvanı ile mezun olmuştur.  

Araştırıcı; 2014 yılında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır. Halen Biyosistem Mühendisliği Bölümünde Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmekte olup  aynı Üniversitenin Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekte olup 2018-2019 yılları arasında  is Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Araştırıcının SCI kapsamında 10 adet yayını, ulusal ve uluslararası 32 makalesi, 64 adet tebliği ve 1 adet TÜBİTAK proje danışmanlığı ve 18 adet BAP projesi bulunmaktadır. Araştırıcı 2016 yılında Romanya Craiova Üniversitesinde düzenlenen Tarımın Geleceği konferansına İklim değişikliği konusunda “Davetli Konuşmacı” olarak katılmış olup yine aynı yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Mühendislik Konferansında konuşmacı olarak davet edilmiştir. Araştırıcı  2017 yılında Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında  Avusturya Viyana’da bulunan Alpen Adrian Üniversitesi, Ekoloji Enstitüsünde İklim Değişikliği, Su Kaynakları Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında ders vermiştir. Halen alanında 49 ulusal ve uluslararası dergide editörlük yapmaktadır. Aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi “Kimya Anabilim Dalında” Lisansüstü eğitimine devam etmekte olup bununla beraber Çukurova Üniversitesi “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” Anabilim Dallarında da lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedir.

Araştırıcı; Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi, Hidroloji, İklim Değişikliği, Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi, Kırsal Altyapı, Bitki Su Tüketimi, Su Kalitesi ve Kontrolü, Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği, Topraklardan Ağır Metal Kirliliğinin Giderimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularında çalışmaktadır.

Öğrenim Bilgileri

 • Doktora 2013

  Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı (Tarımsal Yapılar ve Sulama)

  Namık Kemal Üniversitesi

 • Master 2017

  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

  Çukurova Üniversitesi (Devam Ediyor)

 • Master 2017

  Kimya Anabilim Dalı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devam Ediyor)

 • Master 2017

  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

  Çukurova Üniversitesi (Devam Ediyor)

 • Master 2006

  Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Selçuk Üniversitesi

 • Lisans 2002

  Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Akademik Pozisyonlar

 • Şuan2014

  Yrd. Doç. Dr.

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

 • 20132008

  Araştırma Görevlisi

  Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

 • 20082007

  Ziraat Yüksek Mühendisi

  Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü

 • 20052002

  Ziraat Mühendisi

  Kırsal Kalkınma Özel Proje Büroları

İlgi Alanları

 • Amatör Telsizcilik (Afet ve Acil Haberleşme) Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şube Başkanı
 • Arama ve Kurtarma (AFAD Gönüllüsü)
 • Doğa Fotoğrafçılığı
 • Amatör Telsizcilik Kulübü Akademik Danışmanı (Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniv.)
 • Acil İlkyardım
 • Ritimli Çalgılar
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Uzmanlık Alanları

 • Hidroloji
 • Kırsal Altyapı
 • İklim Değişikliği
 • Taşkın Kontrolü
 • Havza Planlama
 • Uzaktan Algılama (UA)
 • Su Kalitesi ve Kontrolü
 • Tarımsal Sulama Sistemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
 • Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
 • İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması
 • Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği
 • Toprak Kirliliğinin Bitkiler ile Giderimi (Doğal Arıtım)
Real Time Web Analytics