Biyografi

Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI  2017 yılından bu yana 11 kongre düzenlemiş ve bu kongrelerin başkanlıklarını yürütmüştür. Birincisi 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de ve ikincisi ise  2-5 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir, Çeşme’de düzenlenen “Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri (ICAFOF)” konferanslarında konferans başkanlıkları ile 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yine Çeşme’de  gerçekleştirilen “3. Uluslararası İnşaat ve Çevre Mühendisliği Konferansı (ICOCEE)” nda konferans başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Alanya’da 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Enerji Araştırmaları Konferansı (ENRES)”,  7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Tarım ve Hayvan Bilimleri Kongresi (ICAGAS)”,  14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi (ENAR) Başkanlıklarını yürütmüştür. Aynı zamanda düzenlenen bu kongrelerin ikincisini ise 2019 Nisan ayında Marmaris’te düzenlemiştir.

Araştırıcı, Kırsal ve Kentsel Alan Değişimleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Mekânsal Haritalama, Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi, Havza Planlama, Hidroloji, Küresel İklim Değişikliği, Sulama Sistemleri,  Su Kalitesi ve Kontrolü, Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği,  Toprak Kirliliğinin Bitkiler ile giderimi konularında çalışmaktadır.

Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI 1979 yılında Çorlu’da dünyaya geldi. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında ise Selçuk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2008 yılında ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ilgili bölümde Araştırma Görevlisi olarak atandığı için Doktora eğitimini Ankara Üniversitesinden yatay geçişle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine aldı. İlgili Üniversitede 2008-2013 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve  2013 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalından Doktor ünvanını aldı.

Araştırıcı; 2014 yılında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış ve 2019 yılında ise ilgili bölümde Doçent olmuştur. Üniversitenin 2018-2019 yılları arasında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014-2022 yılları arasında  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile Arazi ve Su Kaynakları,  Tarımsal Yapılar, Tarımsal Enerji Sistemleri ve Tarımsal Makina Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür. Halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı, Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu,  Rektörlük Kalite Komisyonu ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Kurulu üyesi görevlerini yürütmektedir. 

Araştırıcının  uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 77 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan 103  bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca  23 Bilimsel Araştırma  Projesinde Yürütücü ve Araştırıcı olarak görev almıştır.

Halen alanında ulusal ve uluslararası hakemli 33 derginin editörlüğünü aktif olarak yürütmektedir. Ayrıca  Tübitak Dergipark platformunda yayın hayatına devam eden ve birçok uluslararası indekste taranan, Haziran ve Aralık aylarında 7 yıldır düzenli olarak yayınlanan “Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR)” ve “Eurasian Journal of Food Science and Technology (EJFST)” dergilerinin kuruculuğunu yapmış ve halende baş editörlüğünü yürütmektedir.

Araştırıcı 2016 yılında Romanya Craiova Üniversitesinde düzenlenen Tarımın Geleceği konferansına İklim değişikliği konusunda “Davetli Konuşmacı” olarak katılmış olup yine aynı yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Mühendislik Konferansında konuşmacı olarak davet edilmiştir.  

Bağdatlı, 2009 yılında İtalya Tuscia Üniversitesinde Orman ve Çevre Kaynakları konusunda Erasmus kapsamında eğitim almıştır. 2017 yılında ise Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında  Avusturya Viyana’da bulunan Alpen Adrian Üniversitesi, Ekoloji Enstitüsünde İklim Değişikliği, Su Kaynakları Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında ders vermiştir. 

Araştırıcı, Biyosistem Mühendisliği Anabilim dalında Doktora ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans derecelerine ilaveten  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği,  Eskişehir Teknik Üniversitesi,  Çevre Yönetimi ile Çukurova Üniversitesi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmıştır. Halen Konya Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 

Öğrenim Bilgileri

 • Doçent 2019

  Biyosistem Mühendisliği Bilim Alanı

  Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

 • Doktora 2013

  Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 • Yüksek Lisans 2023

  Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 • Yüksek Lisans 2022

  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 • Yüksek Lisans 2022

  Çevre Yönetimi Anabilim Dalı

  ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 • Yüksek Lisans 2019

  Kimya Anabilim Dalı

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • Yüksek Lisans 2019

  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 • Yüksek Lisans 2006

  Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 • Lisans 2002

  Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Akademik Pozisyonlar

 • -2022

  Doç. Dr.

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı

 • 20222019

  Doç. Dr.

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı

 • 20192014

  Yrd. Doç. Dr.

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı

 • 20132008

  Araştırma Görevlisi

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı

İlgi Alanları

 • Afet ve Acil Haberleşme Birimi, Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şubesi Kurucu Başkanı, TRAC Genel Merkezi Denetleme Kurulu Üyesi Telsiz Çağrı İşareti: TA5MB www.trac.org.tr - www.tracnevsehir.org.tr
 • İnsansız Hava Araçları (İHA0 ve İHA1 Pilotu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
 • Arama ve Kurtarma (AFAD Gönüllüsü) (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) AFAD Haberleşme Çözüm Ortağı
 • Acil İlkyardım (Sağlık Bakanlığı İlkyardımcısı)
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Uzmanlık Alanları

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Uzaktan Algılama
 • Mekansal Haritalama
 • Arazi Kullanım Değişikliklerinin Sınıflandırılması
 • Havza Planlama
 • Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
 • Küresel İklim Değişikliği
 • Su Kalitesi ve Kontrolü
 • Tarımsal Sulama Sistemleri
 • Toprak ve Sularda Ağır Metal Kirliliği
 • Toprak Kirliliğinin Bitkiler ile Giderimi (Doğal Arıtım)
 • İş Güvenliği Risk Analizi
Real Time Web Analytics