• Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne atanarak, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi görevlerine getirildi.

  Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalında görevine başlayarak Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı. Bununla beraber Rektörlük oluru ile Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı olarak asaleten atandı ve Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi görevlerine getirildi.

 • ESRI Türkiye tarafından düzenlenen ``Genç Bilginler Yarışması'na`` Jüri Üyesi olarak katıldı

  Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI, ESRI Türkiye tarafından her yıl Ülke çapında düzenlenen ve farklı alanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında ESRI ürünleri kullanılarak yapılan tüm proje fikirlerinin değerlendirildiği yarışmaya, Jüri üyesi olarak katılmış ve birbirinden değerli proje fikirlerinin belirlenmesine önemli katkılar sağlamıştır.

 • Çevre Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamladı

  Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Yönetimi Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Aysun ÖZKAN hocamın danışmanlığında yürütülen “Tıbbi Atık Miktarlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Mekânsal Modellemesi: İç Anadolu Bölgesi Pilot Uygulaması” başlıklı Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesini tamamlayarak mezun olmuştur

 • Üsküdar Üniversitesi'nde “İş Güvenliğinde Acil Haberleşmenin Önemi ve Amatör Telsizcilik” Üzerine Konuştu.

  Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI Üsküdar Üniversitesi, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 1 Konu 1 Konuk Programına konuşmacı olarak katıldı.

  Üsküdar Üniversitesi, Amatör Telsizcilik Kulübünün kurulmasına da önemli destek ve katkılar sağlayan Bağdatlı, “İş Güvenliğinde Acil Haberleşmenin Önemi ve Amatör Telsizcilik” üzerine konuştu. Söyleşide, Afet ve Acil durum haberleşmesinin ne denli önemli bir yere sahip olduğu ve telsiz haberleşmesinin hayata uzan bir eli tuttuğuna dair deneyim, tecrübe ve bilgi birikimini katılımcılara aktardı. “Telsizle Kesintisiz İletişimde Kal, Hayatta Kal” temasıyla İş Güvenliğinde karşılaşılan acil durumlarda etkin ve kesintisiz bir iletişimin telsizlerle nasıl sağlanabileceği ilişkin bilgiler aktardı.

 • İHA0 ve İHA1 İnsansız Hava Araçları Ticari Pilotluk Lisansı aldı

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ve eğitmenliğini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Susam tarafından 13-16 Ağustos 2020 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen İHA0 ve İHA1 insansız hava araçları uygulamalı pilotluk eğitimine katılarak insansız hava araçları pilotluk lisansı almıştır.

 • Doçentlik Ünvanı aldı

  2003 yılında Yüksek Lisans eğitimimle birlikte başladığım ilim ve irfan yolunda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından verilen ``Doçentlik`` payemizi alarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Bölüm Başkanımızın Doçentlik cübbemizi tevdi etmesi bizleri mesrur etmiştir. Bu meşakkatli yolda desteğini esirgemeyen tüm hocalarıma şükranlarımı sunarım.

 • SCI Bilim Ödülü aldı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ödül Komisyonu, görev yapan akademik personelin 2016 yılında yaptığı SCI/SCI Expanded kapsamındaki yayınlarını Fakülte Ödül Komisyonu Kriterlerine göre değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden; Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI;2016 yılında yapılan SCI yayınları kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesindeki 50 Öğretim elemanı arasından üçüncülük, ödülüne layık görülmüştür. Ödül almaya hak kazanan öğretim üyesine 2017-2018 yılı Fakülte Akademik Kurul Toplantısında Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mazhar BAĞLI tarafından plaket takdim edilmiştir. Ödül alan öğretim üyemize Bilim Dünyasına ve Üniversitemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

 • Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamladı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalın'da Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE danışmanlığında 2016 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladı. ``Pb, Cd, Ni ve Sb Kirliliğine Maruz Kalmış Tarım Topraklarının Yonca Bitkisi Kullanılarak Doğal Arıtımı`` konusunda yaptığı araştırmayı sonuçlandırarak 17 Haziran 2019 tarihinde yapılan tez savunma sınavında başarılı olarak mezun oldu.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamladı

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalın'da Prof. Dr. Ahmet Mamut KILIÇ danışmanlığında 2016 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladı. ``Nevşehir Islah Organize Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizi ve Model Yaklaşım Stratejileri`` konusunda yaptığı araştırmayı sonuçlandırarak 24 Temmuz 2019 tarihinde yapılan tez savunma sınavında başarılı olarak mezun oldu. Jüriye katılan sayın danışman hocam Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ'a, Prof. Dr. Suphi VURAL hocama ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Cem BOĞA hocama teşekkürlerimi sunarım.

 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamladı

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. M. Eren ÖZTEKİN danışmanlığında 2020 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladı. ``Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Niğde İlinde Tarımsal ve Kentsel Alan Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonuyla Değerlendirilmesi`` başlıklı yaptığı araştırmayı sonuçlandırarak 21 Ekim 2022 tarihinde yapılan tez savunma sınavında başarılı olarak mezun oldu. Jüriye katılan sayın danışman hocam Doç.Dr.M.Eren ÖZTEKİN'e, Doç.Dr.Mahmut DİNGİL hocama ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Prof.Dr.Levent BAŞAYİĞİT hocama teşekkürlerimi sunarım.

Real Time Web Analytics