• İHA0 ve İHA1 İnsansız Hava Araçları Kullanımı Pilotluk Lisansı aldı

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ve eğitmenliğini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Susam tarafından 13-16 Ağustos 2020 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen İHA0 ve İHA1 insansız hava araçları uygulamalı pilotluk eğitimine katılarak insansız hava araçları pilotluk lisansı almıştır.

 • Doçentlik Ünvanı aldı

  2003 yılında Yüksek Lisans eğitimimle birlikte başladığım ilim ve irfan yolunda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından verilen ``Doçentlik`` payemizi alarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Bölüm Başkanımızın Doçentlik cübbemizi tevdi etmesi bizleri mesrur etmiştir. Bu meşakkatli yolda desteğini esirgemeyen tüm hocalarıma şükranlarımı sunarım.

 • SCI Bilim Ödülü aldı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ödül Komisyonu, görev yapan akademik personelin 2016 yılında yaptığı SCI/SCI Expanded kapsamındaki yayınlarını Fakülte Ödül Komisyonu Kriterlerine göre değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden; Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLI;2016 yılında yapılan SCI yayınları kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesindeki 50 Öğretim elemanı arasından üçüncülük, ödülüne layık görülmüştür. Ödül almaya hak kazanan öğretim üyesine 2017-2018 yılı Fakülte Akademik Kurul Toplantısında Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mazhar BAĞLI tarafından plaket takdim edilmiştir. Ödül alan öğretim üyemize Bilim Dünyasına ve Üniversitemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

 • Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamladı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalın'da Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE danışmanlığında 2016 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladık. ``Pb, Cd, Ni ve Sb Kirliliğine Maruz Kalmış Tarım Topraklarının Yonca Bitkisi Kullanılarak Doğal Arıtımı`` konusunda yaptığımız araştırmayı sonuçlandırarak 17 Haziran 2019 tarihinde yapılan tez savunma sınavında başarılı olarak Yüksek Lisanstan Mezun olduk. Jüriye katılan sayın danışman hocam Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE'ye, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma KARİPCİN hocama ve jüriye Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden gelen Doç. Dr. Nalan ÖZDEMİR hocama teşekkürlerimi sunarım.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamladı

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalın'da Prof. Dr. Ahmet Mamut KILIÇ danışmanlığında 2016 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladık. ``Nevşehir Islah Organize Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizi ve Model Yaklaşım Stratejileri`` konusunda yaptığımız araştırmayı sonuçlandırarak 24 Temmuz 2019 tarihinde yapılan tez savunma sınavında başarılı olarak Yüksek Lisanstan Mezun olduk. Jüriye katılan sayın danışman hocam Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ'a, Prof. Dr. Suphi VURAL hocalarıma ve jüriye Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden katılan Dr. Öğr. Üyesi Cem Boğa hocama teşekkürlerimi sunarım.

Real Time Web Analytics