• XII. The Scientific Conference with International Participation “Durable Agriculture – Agriculture of The Future (Romanian)
 • International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarrejova / Bosna Hersek
 • The 3 rd International Symposium EurAsian Biodiversity, Belarus State University, Minsk/Belarus
 • TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (ODTÜ, Ankara
 • XII. Ulusal Kültürteknik Sempzoyumu, Tekirdağ
 • XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun
 • IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak
 • II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze/İzmit
 • II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Ankara
 • II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir
 • 2nd International Conference on Water, Energy and the Environment, Kuşadası/Turkey
 • International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir/Turkey
 • II. Tarım ve Gıda Sempozyumu (TARGİD), Nevşehir
 • III. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, Ankara
 • Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı,  Nevşehir
 • VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS), Adana
 • Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Malatya
 • II. Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir
 • Avanos Sempozyumu, Nevşehir
 • International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Nevşehir/Turkey
 • 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) Nevşehir/Turkey
 • International Conference on Energy Research (ENRES) Alanya/Turkey
 • International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS), Alanya /Turkey
 • International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Alanya/Turkey
 • International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Alanya/Turkey
 • 2nd International Conference on Energy Research (ENRES), Marmaris/Turkey
 • 2nd International Congress on Engineerng and Architecture (ENAR), Marmaris/Turkey
 • International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris/Turkey
 •  2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), Marmaris/Turkey
 • International Conference (Online) on Green Technology and Sustainable Development, Indian
 • Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Türkiye
 • 3rd International Conference on Applied Zoology,Pakistan
 • 5.Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi, Türkiye
 • I. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana
 • 3rd International Conference on Applied Zoology, Faisalabad, Pakistan
 • III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Türkiye
Real Time Web Analytics