• XII. The Scientific Conference with International Participation “Durable Agriculture – Agriculture of The Future( Craiova University,Romanian)
 • International Conference on Engineering and Natural Sciences (Bosna Hersek)
 • The 3 rd International Symposium EurAsian Biodiversity, Belarus State University  (Belarus, Minsk)
 • TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (ODTÜ, Ankara)
 • XII. Ulusal Kültürteknik Sempzoyumu (Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ)
 • XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi)
 • IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, (Bülent Ecevit Üniversitesi)
 • II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmit)
 • II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Ankara)
 • II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • The Second International Conference on Water, Energy and the Environment (Kuşadası, Turkey)
 • International Conference on Civil and Environmental Engineering (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • II. Tarım ve Gıda Sempozyumu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • III. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu (DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara)
 • Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Çukurova Üniversitesi)
 • Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (İnönü Üniversitesi, Malatya)
 • II. Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • Avanos Sempozyumu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ( Cappadocia, Nevşehir)
 •  2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia, Nevşehir)
 •  International Conference on Energy Research ( Alanya / Antalya)
 •  International Congress on Agriculture and Animal Sciences (Alanya /Antalya)
 •  International Congress on Engineering and Architecture (Alanya / Antalya)
 •  International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research ( Alanya/Antalya)
 •  2nd International Conference on Energy Research (ENRES) (Marmaris / Turkey)
 •  2nd International Congress on Engineerng and Architecture (ENAR) Marmaris / Turkey
 •  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Marmaris / Turkey
 •  2nd Internatioanl Conference on Food, Nutrition adn Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR) , Marmaris / Turkey
Real Time Web Analytics