Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeği Bitkisinin (Helianthus annuus L.) Tane Verimi ve Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) Üzerine Etkileri

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C., Değirmenci, H.,
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(1), s.211-217. TR dizin
Publication year: 2020

Evaluation of Monthly Maximum, Minimum and Average Temperature Changes Observed for Many Years in Nevsehir Province of Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Arıkan, E. N.,
World Research Journal of Agricultural Science, V.7(2), pp. 209-220, ISSN: 2326-3997
Publication year: 2020

The Analysis of Soil Temperatures in Different Depths Using Spearman’s Rho and Mann-Kendall Correlation Tests: The Case Study of Nigde Center in Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Ballı, Y., 2020. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, V.7(5): 38-55, doi: 10.29121/ijetmr.v7.i5.2020.679
Publication year: 2020

The Effects of Different Irrigation Levels and Arbuscular Mycorrhizal fungi (AMF), Photosynthesis Activator, Traditional Fertilizer on Yield and Growth Parameters of The Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) in Arid Climatic Conditions

SCI Makaleler
Bağdatlı, M.C., Erdoğan, O.,
Publication year: 2019

The determination of temporal change in land using with satellite images (spot-5,6) in bilecik province of Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Doran, İ., Adiloğlu, S., Bellitürk, K., Adiloğlu, A.,
Advances in Plants & Agriculture Research, MedCrave Publishing, 8(2):159-165
Publication year: 2019

Evaluation with Trend Analysis of The Open Surface Evaporation in Observed for Many Years: The Case Study in Nevsehir Province of Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Ballı, Y.,
Recent Research in Science and Technology Journal, V.11:15-23, ISSN: 2076-5061, doi: 10.25081/rrst.2019.11.6081
Publication year: 2019

Evaluation of The Number of Rainy Days Observed for Long Years Due to Global Climate Change in Nevşehir /Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M.C., Arslan, O.,
Recent Research in Science and Technology Journal, V.11:9-11, ISSN: 2076-5061, DOI: 10.25081/rrst.2019.11.6079
Publication year: 2019

Effects of Different Irrigation Levels on European corn borer (Ostrinia nubilalis hübner) Populations

SCI Makaleler
Bağdatlı, M.C.,
Plos One, p.1-11
Publication year: 2019

Analysis of Precipitation Datas by Mann Kendall and Sperman's Rho Rank Correlation Statistical Approaches in Nevsehir Province of Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Can, E.,
Recent Research in Science and Technology Journal, V.11:24-31, ISSN: 2076-5061, doi: 10.25081/rrst.2019.11.6082
Publication year: 2019

The Indentification of Indicators in Tolerance of Biotic Stres Durability Determination in Maize Plant

Uluslararası Hakemli Dergiler
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C.,
International Journal of Recent Development in Engineering and Technology, 7(12):1-7
Publication year: 2018

The Determination with Geography Information Systems (GIS) Mapping of The Energy Use Efficiency of Potato Production Areas in Turkey: A Study in Nevşehir Province

SCI Makaleler
Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O.,
Fresenius Environmental Bulletin, Volume 26(4), p.2609-2614, (SCI)
Publication year: 2018

Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River

Uluslararası Hakemli Dergiler
Albut, S., Bağdatlı, M. C., Dumanlı, Ö.,
Journal of Scientific and Engineering Research, V.5(1) p.113-122.
Publication year: 2018

Kuşadası İlçesinde Uzun Yıllar Gözlemlenen Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Kitap Bölümü
Bağdatlı, M.C., Arslan, O., Ballı, Y.,
Kuşadası Değerleri Kitabı, s. 59-76, Peyzaj Mimarları Odası Yayını ISBN:978-605-01-1236-8
Publication year: 2018

Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bellitürk, K., Göçmez, S., Turan, H.S., Bağdatlı, M.C. ve Üstündağ, Ö.
Tralleis Elektronik Dergisi, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi özel sayısı, V.3(2): 197-204
Publication year: 2018

The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Deficit Irrigation Levels on Yield and Growth Parameters of the Silage Maize (Zea mays L.)

SCI Makaleler
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C.,
Fresenius Environmental Bulletin, V.26 (4), p.2948-2955, (SCI)
Publication year: 2017
Real Time Web Analytics