The Effects of Different Irrigation Levels and Arbuscular Mycorrhizal fungi (AMF), Photosynthesis Activator, Traditional Fertilizer on Yield and Growth Parameters of The Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) in Arid Climatic Conditions

SCI VE SCI EXPANDED
Bağdatlı, M.C., Erdoğan, O.,
Publication year: 2019

The determination of temporal change in land using with satellite images (spot-5,6) in bilecik province of Turkey

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., Doran, İ., Adiloğlu, S., Bellitürk, K., Adiloğlu, A.,
Advances in Plants & Agriculture Research, MedCrave Publishing, 8(2):159-165
Publication year: 2019

Effects of Different Irrigation Levels on European corn borer (Ostrinia nubilalis hübner) Populations

SCI VE SCI EXPANDED
Bağdatlı, M.C.,
Plos One, p.1-11
Publication year: 2019

The Indentification of Indicators in Tolerance of Biotic Stres Durability Determination in Maize Plant

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C.,
International Journal of Recent Development in Engineering and Technology, 7(12):1-7
Publication year: 2018

The Determination with Geography Information Systems (GIS) Mapping of The Energy Use Efficiency of Potato Production Areas in Turkey: A Study in Nevşehir Province

SCI VE SCI EXPANDED
Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O.,
Fresenius Environmental Bulletin, Volume 26(4), p.2609-2614, (SCI)
Publication year: 2018

Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Albut, S., Bağdatlı, M. C., Dumanlı, Ö.,
Journal of Scientific and Engineering Research, V.5(1) p.113-122.
Publication year: 2018

Kuşadası İlçesinde Uzun Yıllar Gözlemlenen Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

KİTAP BÖLÜMÜ
Bağdatlı, M.C., Arslan, O., Ballı, Y.,
Kuşadası Değerleri Kitabı, s. 59-76, Peyzaj Mimarları Odası Yayını ISBN:978-605-01-1236-8
Publication year: 2018

The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Deficit Irrigation Levels on Yield and Growth Parameters of the Silage Maize (Zea mays L.)

SCI VE SCI EXPANDED
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C.,
Fresenius Environmental Bulletin, V.26 (4), p.2948-2955, (SCI)
Publication year: 2017

Effects of Deficit Irrigation Treatments on Seed Yield, Oil Ratio and Water Use Efficiency of Sunflower (Helianthus annuusL.)

SCI VE SCI EXPANDED
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25 (6053-6068), (SCI)
Publication year: 2017

Effect of Different Applications on Rooting of Cuttings Some Almond Rootstocks (Prunus Dulcis L.)

SCI VE SCI EXPANDED
Oguz, H. I., Erdogan, O., Bağdatlı, M. C.,
Fresenius Environmental Bulletin, Volume 26(4), p.2609-2614. (SCI)
Publication year: 2017

Bilecik-Osmaneli İlçesi İçme ve Kullanma Sularının Kalite Parametreleri Açısından Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., Kalıpcı, E., İpek, G. G.,
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, ICAFOF Özel Sayısı, (6):149-162.
Publication year: 2017

A New Process in Engineering Education of Turkey

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C.
Biosystem Engineering Journal of Scientific and Engineering Research, 2017, 4(1):152-158
Publication year: 2017

Water Resources Have Been Threatened in Thrace Region of Turkey

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K.
Advances in Plants & Agriculture Research, MedCrave Publishing, V.4(1).
Publication year: 2016

Turkish Agricultural Soils and Population

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Belliturk, K., Bağdatlı, M.C.
Agricultural Research and Technology: Open Access Journal, V.1(2)
Publication year: 2016

Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)'ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama,

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Oğuz, H. İ., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Karatepe, A., Karipçin, F.
Derim Dergisi, Cilt:33(1), s. 109-118. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
Publication year: 2016
Real Time Web Analytics