• 1- Çerkezköy Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi, Planlama Raporu

  İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C., 2012. Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 2- Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması

  Albut, S., Bağdatlı, M. C., 2013., Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(NKUBAP 00.24.DR.10.03), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 3- Sürekli Solma Noktasının Tayininde Yeni Bir Yaklaşım Difüzyon-Toprak Nem İlişkisi

  Konukcu, F., Gezer, E., Bağdatlı, M. C., Balkan, A., Tamsa, H. K., 2013. , Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP 00.24.YL.10.16), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 4- Zeytin Bitki Artıkları-Ahır Gübresi-Kum Karışımı İle Yapılacak Olan Vermikompostun Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

  Bellitürk, K., Görres, H. J., Turan, H. S., Göçmez, S., Bağdatlı, M. C., Eker, M., Aslan, S., 2014. , Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.13.15), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 5- Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

  Uçak, A. B., Aydın, Y., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Mikail, N., 2015. , Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (2014-SİÜZİR-08), Proje Araştırıcısı

 • 6- Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica Granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması

  Aydın, Y., Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C., Pakyürek, M., Mikail, N., Seven, M., 2015. , Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (2014-SİÜZİR-11), Proje Araştırıcısı

 • 7- Ergene Nehrine Bitişik Tarım Alanlarındaki Değişimin Uzaktan Algılama (UA) İle Belirlenmesi

  Albut, S., Bağdatlı, M. C., Dumanlı, Ö., 2015. , Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.12.14), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 8- Görüntü Sınıflandırması Yoluyla Farklı Uydu Görüntülerinden Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Veri Tabanının Oluşturulması: Nevşehir - Sarıhıdır Köyü Kızılırmak Sağ Sahil Bandı Tarım Arazileri Pilot Uygulaması

  Bağdatlı, M. C., Ok, A. Ö., Ok, A. Ö., Albut, S., Erdoğan, O., Oğuz, H. İ., 2016. , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Bilimsel Araştırma Projesi (NEÜBAP15F15), Proje Yürütücüsü

 • 9- Bazı Badem Anacı Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi

  Oğuz, H. İ., Erdoğan, E., Bağdatlı, M. C., 2016. , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. BAP (NEÜBAP15F40), Proje Araştırıcısı

 • 10- Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi

  Doran, İ., Adiloğlu, A., Bağdatlı, M. C., Bellitürk, K., Adiloğlu, S., 2016. , Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP (2014-01.BİL.14-02), Proje Araştırıcısı

 • 11- Nevşehir İlinde Patates Üretim Alanlarında Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekansal Olarak Haritalanması

  Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., 2016. , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. BAP (NEÜBAP16F43 ), Proje Araştırıcısı

 • 12- Gazioğlu Deresi Havza Alanı Yağış-Akış İlişkilerinin Belirlenmesi

  İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C., Muhsin, S., Dumanlı, Ö., 2016. , Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.YL.12.03), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 13- Trakya Bölgesinde Uzun Yıllar Yağış ve Sıcaklık Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Trend Analizi Kullanılarak Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi

  Delibaş, L., Albut, S., Bağdatlı, M. C., 2016. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.12.08), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 14- Nevşehir İlinde Yoğun Tarımsal Üretim Yapılan Alanlardaki Sulama Suyu Kaynakları İle Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Haritalanması

  Karatepe, A., Bağdatlı, M. C., Bellitürk, K., 2017. , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. BAP (NEÜBAP16F41), Proje Araştırıcısı

 • 15- Kızılırmak Havzasında Bazı Meteorolojik Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Değerlendirilmesi ve İklim Tahmin Modellerinin Oluşturulması

  Bağdatlı, M. C., Arslan, O., Ballı, Y., Uğuz, A. N., 2017. , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. BAP (NEÜBAP16FF13), Proje Yürütücüsü

 • 16- Trakya Bölgesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Bazı Havza Alanlarındaki Taşkın Hidrograflarının Belirlenmesine İlişkin Pilot Uygulamalar

  İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C., Aslan, C., 2017. , Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (NKUBAP.00.24.AR.12.15), Tekirdağ, Proje Araştırıcısı

 • 17- Ağır Metal Kirliliğine Maruz Bırakılmış Tarım Topraklarının Fitoremediasyon Teknikleri Yardımıyla Doğal Arıtımı

  Karatepe, A., Bağdatlı, M. C., 2019. Nevşehir Hacı 8ektaş Veli Üniversitesi, BAP (NEÜBAP), Proje Araştırıcısı

  This could be a full decription about the project

 • 18- Çorlu Deresi Havza Morfolojik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi

  Bağdatlı, M. C., Öztürk, B.,2012. Namık Kemal Üniversitesi, (Tübitak-2209) (Danışman)

  This could be a full decription about the project

 • 19- Niğde Bölgesinde Faaliyet Gösteren Alabalık Çitliklerinin Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması

  Uçak, İ., Bağdatlı, M. C., 2019. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (Devam ediyor), Proje Araştırıcısı

 • 20- Niğde İklim Koşullarında Çilek Çeşitlerine Uygulanacak Farklı Sulama Düzeyleri ve Aralıklarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisinin Araştırılması

  Şen, B., Bağdatlı, M. C., 2019. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (Devam ediyor), Proje Araştırıcısı

 • 21- Bazı Ağır Metallerce Kirlenmiş Tarım Topraklarının Çim Bitkisi (Lolium Perenne L.) Kullanarak Fitoremediasyon Yöntemleriyle Doğal Arıtımı

  Bağdatlı, M. C. Arıkan, E. N.,, 2020. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Bilimsel Araştırma Projesi (NEÜBAP), (Devam ediyor), Proje Yürütücüsü

 • 22- Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi Topraklarında Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Mekânsal Analizi

  Bağdatlı, M. C., Can, E,, 2020. TEMA Vakfı , Proje Danışmanı

Real Time Web Analytics