Bilecik-Osmaneli İlçesi İçme ve Kullanma Sularının Kalite Parametreleri Açısından Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., Kalıpcı, E., İpek, G. G.,
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, ICAFOF Özel Sayısı, (6):149-162.
Publication year: 2017

Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)'ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama,

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Oğuz, H. İ., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Karatepe, A., Karipçin, F.
Derim Dergisi, Cilt:33(1), s. 109-118. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
Publication year: 2016

Topoğrafya ve Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analiz Edilerek Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Belirlenmesi: Tekirdağ İli Merkez Köyleri Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Delibaş, L., Bağdatlı, M. C., Danışman, A.,
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.5(1):50-59, Gümüşhane (ISSN: 2146-538X)
Publication year: 2015

Tarımsal Üretimde Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi: Tekirdağ İli Malkara ilçesi Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Belliturk, K., Bağdatlı, M.C., Fidancı, S.
Kimya ve Sanayi Dergisi,1 (5): 42-54.
Publication year: 2015

Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., İstanbulluoğlu, A., Altürk, B., Arslan, C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s.2(1):100-107, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ- Çerkezköy İlçesi Uygulaması

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C.
Afyon Kocatepe Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, s.14(1):17-25, Afyon (ISSN:2147-5296)
Publication year: 2014

Tarımsal Sürdürülebilirlikte Uzaktan Algılamanın Yeri ve Önemi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Doran, İ., Bağdatlı, M. C.
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.3(1):29-32, Diyarbakır (ISSN:2146-4693)
Publication year: 2014

Ergene Nehri Hayat Buluyor

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s:2(1):108-111, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bellitürk, K., Bağdatlı M. C., Polat, S., Metinoğlu, M., Baç, A.,Kanarya, G., Karabulut, Ö.
Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(1-4 Ekim) Özel Sayısı s.4(2):82-93, (ISSN:2146-0787)
Publication year: 2013
Real Time Web Analytics