Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeği Bitkisinin (Helianthus annuus L.) Tane Verimi ve Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) Üzerine Etkileri

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C., Değirmenci, H.,
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(1), s.211-217. TR dizin
Publication year: 2020

Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bellitürk, K., Göçmez, S., Turan, H.S., Bağdatlı, M.C. ve Üstündağ, Ö.
Tralleis Elektronik Dergisi, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi özel sayısı, V.3(2): 197-204
Publication year: 2018

Bilecik-Osmaneli İlçesi İçme ve Kullanma Sularının Kalite Parametreleri Açısından Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C., Kalıpcı, E., İpek, G. G.,
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, ICAFOF Özel Sayısı, (6):149-162.
Publication year: 2017

Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)'ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama,

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Oğuz, H. İ., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Karatepe, A., Karipçin, F.
Derim Dergisi, Cilt:33(1), s. 109-118. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
Publication year: 2016

Topoğrafya ve Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analiz Edilerek Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Belirlenmesi: Tekirdağ İli Merkez Köyleri Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Delibaş, L., Bağdatlı, M. C., Danışman, A.,
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.5(1):50-59, Gümüşhane (ISSN: 2146-538X)
Publication year: 2015

Tarımsal Üretimde Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi: Tekirdağ İli Malkara ilçesi Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Belliturk, K., Bağdatlı, M.C., Fidancı, S.
Kimya ve Sanayi Dergisi,1 (5): 42-54.
Publication year: 2015

Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C., İstanbulluoğlu, A., Altürk, B., Arslan, C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s.2(1):100-107, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ- Çerkezköy İlçesi Uygulaması

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C.
Afyon Kocatepe Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, s.14(1):17-25, Afyon (ISSN:2147-5296)
Publication year: 2014

Tarımsal Sürdürülebilirlikte Uzaktan Algılamanın Yeri ve Önemi

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Doran, İ., Bağdatlı, M. C.
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.3(1):29-32, Diyarbakır (ISSN:2146-4693)
Publication year: 2014

Ergene Nehri Hayat Buluyor

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s:2(1):108-111, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bellitürk, K., Bağdatlı M. C., Polat, S., Metinoğlu, M., Baç, A.,Kanarya, G., Karabulut, Ö.
Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(1-4 Ekim) Özel Sayısı s.4(2):82-93, (ISSN:2146-0787)
Publication year: 2013
Real Time Web Analytics