• İş Ararken Fark Oluşturma Teknikleri Eğitimi (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Liderlik Eğitimi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Beden Dili Eğitimi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Kariyer Taktikleri Eğitimi (Namık Kemal Üniversitesi)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Takım Ruhu ve Ekip Yönetimi Eğitimi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Girişimci Liderler “Başarı Taktikleri” Eğitimi (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Kariyer Geliştirme Eğitimi (İhlas Holding Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü)
 • Diksiyon ve Hitabet Eğitimi (Erzurum Kültür Merkezi Müdürlüğü) 
 • Dalgıçlık Eğitimi (Antalya Su Altı Sporları Kulübü)
 • Gazetecilik Eğitimi (Erzurum Gazetesi, İstihbarat Şefliği)
 • Taekwondo Eğitimi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü)
 • Ney Üflemeli Çalgı Eğitimi (Konya Büyükşehir Belediyesi)
 • Afet Bilinci Eğitimi (Kızılay ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Bankacılık Eğitimi (Maliye Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi)
 • Arama ve Kurtarma Eğitimi (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)
 • Basketbol Hakemliği Eğitimi (Tekirdağ Basketbol İl Temsilciliği)
 • Pazarlama Eğitimi (İhlas Holding Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü )
 • Kameramanlık ve Haber spikerliği Eğitimi (Uşak ART Televizyonu)
 • Yüzme Eğitimi (Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)
 • İlkyardım ve Acil Müdahale Eğitimi ( Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Derneği)
 • Restorasyon ve İç Mekan Tasarım Eğitimi (Konya Büyükşehir Belediyesi)
 • Tiyatro, Oyunculuk ve Doğaçlama Eğitimi (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)
 • Amatör Telsizcilik ve Afet Haberleşme Eğitimi (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)
 • Akademik Düzeyde İngilizce Eğitimi (Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)
 • Osmanlıca ve Tarihi Vesikaları Okuma Eğitimi (Konya Koyunoğlu Müze Müd.)
 • Avcılık ve Atıcılık Eğitimi ( Milli Parkları ve Av Yaban Hayatı Koruma Genel Müd.)
 • Arıcılık Eğitimi (Erzurum Tarım İl Müdürlüğü)
 • TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi (Bitlis Eren Üniversitesi)
 • Organik Tarım Eğitimi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
 • Proje Hazırlama Eğitim Kursu(Trakya Kalkınma Ajansı)
 • NETCAD 5.1 GIS ve Tarımsal Uygulamalar Kursu (Netcad Grubu)
 • Fitopatoloji ve Entomoloji Eğitimi (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)
 • NETCAD Damla sulama Sistemleri Projelendirme Eğitimi (Netcad Gurubu)
 • Bilgisayar Destekli İstatistik Kursu (SPSS ve MINITAB) (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Arc GIS 9.3 Eğitimi (İşlem GIS )
 • AutoCAD Bilgisayar Destekli Çizim Eğitimi (Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak)
 • Hibe Programlarına Yönelik Proje Haz. Tek. ve Proje Yön. Eğitimi (Tekirdağ Valiliği)
 • Grafik Tasarım Eğitimi (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Bilgisayar Ağ Donanımı ve Haberleşme Eğitimi (Konya Büyükşehir Belediyesi)
 • Temel Bilgisayar Eğitimi (Word, Excel, Power Point, Puplisher)
 • Proje Geliştirme Eğitimi (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • Osmanlı Türkçesi İmlası Eğitimi (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
 •  Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi (AFAD Başkanlığı)
 • Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan Düğümler Eğitimi (AFAD Başkanlığı)
 • Hava Haberleşmesi Telsiz Eğitimi (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
 • İHA0 ve İHA1 İnsansız Hava Araçları Ticari Pilotluk Eğitimi (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
 • Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi (Denizcilik Genel Müdürlüğü)
 • Afet Risklerini Anlama Eğitimi (AFAD Başkanlığı)
 • İlkyardımcı Eğitimi (Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü)
 • Davranışlarımızı Yöneten Kurallar – Baskı ve Stres Altında Karar Verme Eğitimi (Üsküdar Üniversitesi)
 • Afet Risklerini Azaltma Eğitimi (AFAD Başkanlığı)
 • AFAD Gönüllüsü Eğitimi (Nevşehir AFAD İl Müdürlüğü)
Real Time Web Analytics