• Çorlu-Çerkezköy Civarındaki Bazı Fabrikalara Yakın Tarım Arazilerindeki Çeşitli Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Toprak Ve Bitki Analizleri İle Belirlenmesi

    Kocaman, P., Bellitürk, K., Bağdatlı, M. C., 2016. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, II. Danışman

  • Vermikompostun Domates Ve Biberin Büyüme Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi

    Adak, E. Ş., Bellitürk, K., Bağdatlı, M. C., 2016. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, II. Danışman

  • Devam Eden Tez Danışmanlıkları

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Eda Nur ARIKAN (Ders Aşamasında), Esra CAN (Ders Aşamasında), AYKAN BUSE GÜLABİ (Tez Aşamasında), ABDURRAHMAN YUSUF PEKACAR (Tez Aşamasında), EREN ÖZHAN (Tez Aşamasında)

Real Time Web Analytics