• Çorlu-Çerkezköy Civarındaki Bazı Fabrikalara Yakın Tarım Arazilerindeki Çeşitli Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Toprak ve Bitki Analizleri İle Belirlenmesi

  Pelin KOCAMAN 2016. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

 • Vermikompostun Domates ve Biberin Büyüme Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi

  Şükran ADAK 2016. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

 • İstanbul-Ankara Otoyoluna Yakın Tarım Arazilerindeki Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Mekânsal Olarak Haritalanması

  Abdurrahman Yusuf PEKACAR, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • Bazı Ağır Metallerce Kirlenmiş Tarım Topraklarının Çim Bitkisi (Lolium Perenne L.) Kullanılarak Fitoremediasyon Yöntemleriyle Doğal Arıtımı

  Eda Nur ARIKAN, 2021. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı

 • Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi Topraklarında Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Mekânsal Analizi

  Esra CAN, 2021. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı

 • İç Anadolu Bölgesinde Şebekeden Deşarj Edilen Atıksu Miktarlarının Yıllar Bazındaki Değişim Seyri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Mekansal Analizi

  Yiğitcan Ballı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • Ankara İli İçme Suyu Kalite Parametrelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Modellenmesi

  Oğuzhan ARSLAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • Niğde İli İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Gelecek Projeksiyonlara Yönelik Olarak Belirlenmesi ve Jeoistatistiksel Yöntemlerle Haritalanması

  Nurlan ABBASZADE, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • Nevşehir İli Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Çevresel Boyutlarıyla Birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Değerlendirilmesi

  Mohammad Aalım NAZARI, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • Ders Aşamasındaki Danışmanlıklar

  1- Gizem TEMUR, 2- Baki TUNA, 3- Sezer ÖZDOĞAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Real Time Web Analytics