• Çorlu-Çerkezköy Civarındaki Bazı Fabrikalara Yakın Tarım Arazilerindeki Çeşitli Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Toprak Ve Bitki Analizleri İle Belirlenmesi

  Pelin KOCAMAN 2016. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, II. Danışman

 • Vermikompostun Domates ve Biberin Büyüme Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi

  Şükran ADAK 2016. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, II. Danışman

 • Yozgat İli İçme Ve Kullanma Suyu Tüketimlerinin Farklı Model Yaklaşımları Kullanarak Gelecek Projeksiyonlara Yönelik Belirlenmesi

  Aykan Buse GÜLABİ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • İstanbul-Ankara Otoyoluna Yakın Tarım Arazilerindeki Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Mekânsal Olarak Haritalanması

  Abdurrahman Yusuf PEKACAR, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • Küresel İklim Değişikliğinin Nevşehir İlinde Toprak ve Su Kaynakları Üzerine Etkisi

  Eren ÖZHAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışmanı (Devam Ediyor)

 • Devam Eden Tez Danışmanlıkları

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, EDA NUR ARIKAN (Tez Aşamasında), ESRA CAN (Tez Aşamasında), AYKAN BUSE GÜLABİ (Tez Aşamasında), ABDURRAHMAN YUSUF PEKACAR (Tez Aşamasında), EREN ÖZHAN (Tez Aşamasında), YİĞİTCAN BALLI (Ders Aşamasında), OĞUZHAN ARSLAN (Ders Aşamasında)

Real Time Web Analytics