• DOKTORA: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

  Doktora Tezi: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması, 2013, Danışman: Prof. Dr. Selçuk ALBUT

  Aldığı Dersler

  1- Sulama Programlama Teknikleri

  2- Sistem Mühendisliği

  3- Kültür Bitkilerinin Sulanması

  4- Poroz Ortam Hidrololiği

  5- Rekreasyon Alanlarının Sulanması

  6- Mikro Sulama Sistemlerinin Tasarımı

  7- Basınçlı Sulama Sistemleri

  8- Sulama Şebekelerinde Su Dağıtım ve Kontrol Yöntemleri

  Biyosistem Mühendisliği, Doktora Tezi 

 • YÜKSEK LİSANS: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA ANABİLİM DALI

  Yüksek Lisans Tezi: Konya Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma 2006, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilal ACAR

  Aldığı Dersler

  1- Sulama Suyu Kalitesi ve Analiz Yöntemleri

  2- Tuzlu ve Sodyumlu Arazilerde Islah Metodları

  3- Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim

  4- Damla Sulamada Planlama Esasları

  5- Drenajda Araştırma Teknikleri

  6- Border Sulama ve Kriterleri

  7- Karık Sulamada Planlama Ölçütleri

  8- Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Performans Ölçme ve Değerlendirme

  Tarımsal Yapılar ve Sulama, Yüksek Lisans Tezi 

 • YÜKSEK LİSANS: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

  Yüksek Lisans Tezi: Nevşehir Islah Organize Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizi ve Model Yaklaşım Stratejileri, 2019, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

  Aldığı Dersler

  1- Yangın ve Güvenlik Sistemleri

  2- İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri

  3- Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği

  4- Motorlu Araçlarda İş Güvenliği

  5- İş Güvenliği Mevzuatı

  6- Endüstriyel Hijyen

  7- Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü

  8- Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

  İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksek Lisans Tezi

 • YÜKSEK LİSANS: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA ANABİLİM DALI

  Yüksek Lisasn Tezi: Pd, Cd, Sb ve Ni Kirliliğine Maruz Kalmış Tarım Topraklarının Yonca (Medicago Sativa L.) Bitkisi Kullanılarak Doğal Arıtımı, 2019, Danışman: Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE

  Aldığı Dersler

  1- Koordinasyon Kimyası

  2- Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I

  3- Atomik Spektroskopi I

  4- Kimyasal Bağlar

  5- Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II

  6- Ağır Metal Toksisitesi

  7-  Pestisitlerin Çevresel Etkileri

  8- Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler

  Kimya, Yüksek Lisans Tezi

 • YÜKSEK LİSANS: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

  Yüksek Lisans Tezi: Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Niğde İlinde Tarımsal ve Kentsel Alan Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonuyla Değerlendirilmesi, (Devam ediyor), Danışman: Doç. Dr. M. Eren ÖZTEKİN

  Aldığı Dersler

  1- Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme

  2- Uzaktan Algılama ve Tarımda Uygulamaları

  3- Çevresel Çalışmalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

  4- Konumsal Bilgi Sistemleri ile Çevresel/Ekolojik Risk Değerlendirmesi

  5- Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yönetiminde Uygulamaları

  6- Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Formatları ve Dönüşümleri

  7- Uzaktan Algılamada Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri

  8- Havza Eko-Hidrolojisi

 • YÜKSEK LİSANS: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, ÇEVRE YÖNETİMİ BİLİM DALI

  Aldığı Dersler

  1- Biyoenerji Üretimi

  2- Evsel Atıksu Yönetimi

  3- İç Ortam Hava Kalitesi ve Ölçümü

  4- Kentsel Hava Kalitesi  Yönetimi

  5- Tehlikeli Atık Mühendisliği ve Karar Verme Süreçleriyle Yönetimi

 • LİSANS: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA BÖLÜMÜ,1998-2002

  Bitirme Tezi: Erzurum Bölgesi Barajları, Danışman: Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU

  Aldığı Mesleki Dersler

  1- Kırsal Yerleşim Tekniği

  2-  Arazi Toplulaştırma

  3- Mukavemet

  4- Ölçme Bilgisi I

  5- Tarımsal Mekanizasyon

  6- Toprak Bilgisi

  7- Mühendislik Matematiği

  8- Hidrolik

  9- Zemin Mekaniği

  10- Hidroloji

  11- Tarla Bitkileri

  12- Toprak Fiziği

  13- İstatistik

  14- Drenaj ve Arazi Islahı

  15- İnşaat Malzeme Bilgisi

  16- Sulama

  17- Hayvan Yetiştirme

  18- Araştırma Deneme Metodları

  19- Bitki Koruma

  20- Tarım Ekonomisi

  21- Betonarme

  22- İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması

  23- Tarımsal İnşaat

  24- Toprak Su Yapıları

  25- İnşaat Teknik Resmi

  26- Ölçme Bilgisi II

  27- Sera Yapım tekniği

  28- Tarımsal Yapılar

  29- Tarımsal Yayım ve Haberleşme

  30- Toprak Etüd ve Haritalama

Real Time Web Analytics