• DOKTORA: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Anabilim Dalı, DOKTORA TEZİ, 2013 Danışman: Prof. Dr. Selçuk ALBUT

 • YÜKSEK LİSANS: Konya Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2006, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilal ACAR

 • YÜKSEK LİSANS: Nevşehir Organize Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizi ve Model Yaklaşım Stratejileri

  Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2019, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

 • YÜKSEK LİSANS: Pd, Cd, Sb ve Ni Kirliliğine Maruz Kalmış Tarım Topraklarının Yonca (Medicago Sativa L.) Bitkisi Kullanılarak Doğal Arıtımı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, KİMYA Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2019, Danışman: Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE

 • YÜKSEK LİSANS: Tarım ve Yerleşim Alan Kullanımlarındaki Değişimlerin Nevşehir Örneğinde UA ve CBS ile Belirlenmesi

  Bağdatlı, M. C., 2019. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ (Devam ediyor) Danışman: Doç. Dr. Cenk DÖNMEZ

Real Time Web Analytics