• Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması

  Bağdatlı, M. C., 2013. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, DOKTORA TEZİ, Danışman: Prof. Dr. Selçuk ALBUT

 • Konya Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

  Bağdatlı, M, C., 2006. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilal ACAR

 • Nevşehir Islah Organize Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizi ve Model Yaklaşım Stratejileri

  Bağdatlı, M. C., 2017. Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ (Devam Ediyor) Danışman: Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

 • Farklı Ağır Metaller ile Kirlenmiş Toprakların Çeşitli Tarla Bitkileri Kullanılarak Fitoremediasyon Teknikleri Yardımıyla Temizlenmesi

  Bağdatlı, M. C., 2018. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ (Devam Ediyor) Danışman: Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE

 • Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonuyla Nevşehir Merkez İlçe Sınırlarında Tarımsal ve Yerleşim Alan Kullanımındaki Zamansal Değişimin Landsat-8 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesi

  Bağdatlı, M. C., 2018. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ (Devam ediyor) Danışman: Doç. Dr. Cenk DÖNMEZ

Real Time Web Analytics