• DOKTORA: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması

  Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Anabilim Dalı, DOKTORA TEZİ, 2013 Danışman: Prof. Dr. Selçuk ALBUT

  Aldığı Dersler

  1- Sulama Programlama Teknikleri

  2- Sistem Mühendisliği

  3- Kültür Bitkilerinin Sulanması

  4- Poroz Ortam Hidrololiği

  5- Rekreasyon Alanlarının Sulanması

  6- Mikro Sulama Sistemlerinin Tasarımı

  7- Basınçlı Sulama Sistemleri

  8- Sulama Şebekelerinde Su Dağıtım ve Kontrol Yöntemleri

   PhD Tezi

 • YÜKSEK LİSANS: Konya Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2006, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bilal ACAR

  Aldığı Dersler

  1- Sulama Suyu Kalitesi ve Analiz Yöntemleri

  2- Tuzlu ve Sodyumlu Arazilerde Islah Metodları

  3- Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim

  4- Damla Sulamada Planlama Esasları

  5- Drenajda Araştırma Teknikleri

  6- Border Sulama ve Kriterleri

  7- Karık Sulamada Planlama Ölçütleri

  8- Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Performans Ölçme ve Değerlendirme

  MSc Tezi

 • YÜKSEK LİSANS: Nevşehir Islah Organize Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizi ve Model Yaklaşım Stratejileri

  Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2019, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

  Aldığı Dersler

  1- Yangın ve Güvenlik Sistemleri

  2- İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri

  3- Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği

  4- Motorlu Araçlarda İş Güvenliği

  5- İş Güvenliği Mevzuatı

  6- Endüstriyel Hijyen

  7- Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü

  8- Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • YÜKSEK LİSANS: Pd, Cd, Sb ve Ni Kirliliğine Maruz Kalmış Tarım Topraklarının Yonca (Medicago Sativa L.) Bitkisi Kullanılarak Doğal Arıtımı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, KİMYA Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2019, Danışman: Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE

  Aldığı Dersler

  1- Koordinasyon Kimyası

  2- Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I

  3- Atomik Spektroskopi I

  4- Kimyasal Bağlar

  5- Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II

  6- Ağır Metal Toksisitesi

  7-  Pestisitlerin Çevresel Etkileri

  8- Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler

  MSc Tezi

 • YÜKSEK LİSANS: Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Niğde İlinde Tarımsal ve Kentsel Alan Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonuyla Değerlendirilmesi

  Bağdatlı, M. C., 2020. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Anabilim Dalı, YÜKSEK LİSANS TEZİ, (Devam ediyor), Danışman: Doç. Dr. M. Eren ÖZTEKİN

  Aldığı Dersler

  1- Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme

  2- Uzaktan Algılama ve Tarımda Uygulamaları

  3- Çevresel Çalışmalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

  4- Konumsal Bilgi Sistemleri ile Çevresel/Ekolojik Risk Değerlendirmesi

  5- Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yönetiminde Uygulamaları

  6- Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Formatları ve Dönüşümleri

  7- Uzaktan Algılamada Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri

  8- Havza Eko-Hidrolojisi

 • LİSANS: Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1998-2002

  Bitirme Tezi Danışmanı: Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU

  Aldığı Mesleki Dersler

  1- Kırsal Yerleşim Tekniği

  2-  Arazi Toplulaştırma

  3- Mukavemet

  4- Ölçme Bilgisi I

  5- Tarımsal Mekanizasyon

  6- Toprak Bilgisi

  7- Mühendislik Matematiği

  8- Hidrolik

  9- Zemin Mekaniği

  10- Hidroloji

  11- Tarla Bitkileri

  12- Toprak Fiziği

  13- İstatistik

  14- Drenaj ve Arazi Islahı

  15- İnşaat Malzeme Bilgisi

  16- Sulama

  17- Hayvan Yetiştirme

  18- Araştırma Deneme Metodları

  19- Bitki Koruma

  20- Tarım Ekonomisi

  21- Betonarme

  22- İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması

  23- Tarımsal İnşaat

  24- Toprak Su Yapıları

  25- İnşaat Teknik Resmi

  26- Ölçme Bilgisi II

  27- Sera Yapım tekniği

  28- Tarımsal Yapılar

  29- Tarımsal Yayım ve Haberleşme

  30- Toprak Etüd ve Haritalama

Real Time Web Analytics