• 2015
  Hidrolik
  Çevre Mühendisliği
 • 2019-
  Auto CAD - Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
  Mühendislik, Arkeoloji, Mimarlık Bölümleri
 • 2015
  Teknik Resim
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • 2014
  Çevre Hidrolojisi
  Çevre Mühendisliği
 • 2015
  Havza Planlaması
  Çevre Mühendisliği
 • 2015
  Termodinamik
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • 2015
  Akışkanlar Mekaniği
  Çevre Mühendisliği
 • 2015-2016
  Bilgi Teknolojileri Kullanımı I ve II
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği
 • 2015
  Akarsu ve Göl Bilimleri
  Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015
  Su Kalitesi ve Kontrolü
  Çevre Mühendisliği
 • 2015-2016
  Temel Mühendislik Bilimleri I ve II
  Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • 2015
  Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
 • 2015, 2019
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
  Çevre Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı
 • 2018
  Statik ve Mukavemet
  Çevre Mühendisliği ve Metalurji Malzeme Mühendisliği
 • 2019
  Ölçme Bilgisi
  Peyzaj Mimarlığı
 • 2019
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Elektrik Elektronik Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı
 • 2019-
  Enstürmental Analiz Yöntemleri (Doktora)
  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2017 -
  Atmosfer Kimyası (Yüksek Lisans)
  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2017 -
  Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yaklaşımlar (Yüksek Lisans)
  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2018 -
  Doğal Arıtım Sistemleri (Yüksek Lisans)
  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2019 -
  Ağır Metal Toksisitesi (Yüksek Lisans)
  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Real Time Web Analytics