• 2015
  Hidrolik (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015
  Teknik Resim (Lisans)
  Lisans Dersi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • 2014
  Çevre Hidrolojisi (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015
  Havza Planlaması (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015
  Termodinamik (Lisans)
  Lisans Dersi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • 2015
  Akışkanlar Mekaniği (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015-2016
  Bilgi Teknolojileri Kullanımı I ve II (Lisans)
  Lisans Dersi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Bölümleri
 • 2015
  Akarsu ve Göl Bilimleri (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015
  Su Kalitesi ve Kontrolü (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2015, 2016
  Temel Mühendislik Bilimleri I ve II (Lisans)
  Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • 2015
  Bilgisayar Destekli Teknik Çizim (Lisans)
  Lisans Dersi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Bölümleri
 • 2015, 2019, 2020
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri
 • 2018, 2019
  Statik ve Mukavemet (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği ve Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümleri
 • 2019, 2022
  Ölçme Bilgisi (Lisans)
  Lisans Dersi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • 2019 -2020
  Auto CAD - Bilgisayar Destekli Teknik Çizim (Lisans)
  Ortak Seçmeli Ders, Mühendislik, Arkeoloji ve Mimarlık Bölümleri
 • 2019, 2022
  İş Sağlığı ve Güvenliği I, II (Lisans)
  Lisans Dersi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri
 • 2019
  Enstürmental Analiz Yöntemleri (Doktora)
  Doktora Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2017, 2019
  Atmosfer Kimyası (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2017 -2018
  Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yaklaşımlar (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2018 -2021
  Doğal Arıtım Sistemleri (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2019
  Ağır Metal Toksisitesi (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2020
  Fiziksel Kimya (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2019, 2020
  Pestisitlerin Çevresel Etkileri (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2020, 2021
  Amatör Telsizcilik ve Acil Haberleşme (Lisans)
  Ortak Seçmeli Ders, Üniversitenin Tüm Bölümlerine
 • 2020
  Çevre Kirliliği ve Yeraltı Suyu Gözlemleri (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2020
  Görüntü İşleme Yöntemleriyle Çevre Kirliliği Analizi (Doktora)
  Doktora Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2020
  Havza Morfolojisi ve Üç Boyutlu Arazi Modelleme (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2020
  Su Kalitesi Modellemede Mekansal Analiz Yöntemleri (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2021
  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Mühendisliğinde Uygulamaları (Yüksek Lisans)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2021
  İklim Değişikliği Modellemesi (Doktora)
  Doktora Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2021
  Çevresel Çalışmalarda Uzaktan Algılama (Doktora)
  Yüksek Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2021
  Çevresel Etki Değerlendirmesi (Lisans)
  Lisans Dersi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2022
  Bitki Besleme (Lisans)
  Lisans Dersi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Real Time Web Analytics