• Girişimcilik ve Proje Hazırlama Eğitimi (Namık Kemal Üniv.)
  • Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi (Namık Kemal Üniv.)
  • CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi (Namık Kemal Üniv., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.)
  • Takım Ruhu ve Ekip Yönetimi” Eğitimi (Namık Kemal Üniversitesi)
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri “ArcGIS” Eğitimi (Namık Kemal Üniv., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.)
  • Doğa Fotoğrafçılığı Eğitimi (Namık Kemal Üniversitesi)
  •  Auto CAD Eğitimi (Namık Kemal Üniv., Nevşehir Halk Eğitim Merkezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. )
  •  Mühendislik Topografyası ve Ölçme Bilgisi,  (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.)
  •  Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi, (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. )
  •  Beden Dili Eğitimi, (Namık Kemal Üniv., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. )
  •  Diksiyon ve Hitabet Eğitimi, (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. )
Real Time Web Analytics