Spatial Analysis of Some Heavy Metals (Ni, Mn, Cu) in drinking water with GIS: A Case Study from the Central Anatolia Region in Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Savcı, S., Bagdatli, M. C.
International Refereed Journal of Engineering and Sciences, V.(4):65-78. Doi: 10.17364/IIB.2015412620
Publication year: 2015

Possible Effects on Soil and Water Resources Observed in Nevşehir Province in Long Annual Temperature and Rain Changing

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K., Jabbari, A.
Eurasian Journal of Forest Science, Vol.3(2), p.19.27.
Publication year: 2015

Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kirklareli Province

Uluslararası Hakemli Dergiler
Baran, M. F., Gokdogan, O., Bagdatli, M. C., Belliturk, K.
Journal of EC Agriculture, V. 1(3): 167-173
Publication year: 2015

Determination of Performances of Some Maize Silage Genotypes and Crop Water Consumptions: A Case Study of Turkey’s Southeast Anatolia

Uluslararası Hakemli Dergiler
Aykanat, S., Korkmaz, Y., Ucak, A. B., Bagdatli, M. C.
Journal of EC Agriculture, V. 2(1): 249-257
Publication year: 2015

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması

Uluslararası Hakemli Dergiler
Candan, D. G., Albut, S., Bağdatlı, M. C.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.12(1),s.8-17, Tekirdağ (ISSN:1302- 7050)
Publication year: 2015

Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması

Uluslararası Hakemli Dergiler
İstanbulluoğlu A., Bağdatlı, M. C., Arslan, C.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, s.10(2):70-77, Tekirdağ (ISSN:1302-7050)
Publication year: 2013

Havza Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Etkin Rolü

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Öztürk, Barış.
Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.18(1):11-19, Sakarya (ISSN:1301-4048 )
Publication year: 2013

Evaluation of Trickle Irrigation Systems for Some Vegetable Crops in Konya-Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., B. Acar
Journal of International Environmental Application & Science Vol. 4(1):79-85 (ISSN:1307-0428)
Publication year: 2009
Real Time Web Analytics