The Indentification of Indicators in Tolerance of Biotic Stres Durability Determination in Maize Plant

Uluslararası Hakemli Dergiler
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C.,
International Journal of Recent Development in Engineering and Technology, 7(12):1-7
Publication year: 2018

The Determination with Geography Information Systems (GIS) Mapping of The Energy Use Efficiency of Potato Production Areas in Turkey: A Study in Nevşehir Province

SCI Makaleler
Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O.,
Fresenius Environmental Bulletin, Volume 26(4), p.2609-2614, (SCI)
Publication year: 2018

Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River

Uluslararası Hakemli Dergiler
Albut, S., Bağdatlı, M. C., Dumanlı, Ö.,
Journal of Scientific and Engineering Research, V.5(1) p.113-122.
Publication year: 2018

Kuşadası İlçesinde Uzun Yıllar Gözlemlenen Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Küresel İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Kitap Bölümü
Bağdatlı, M.C., Arslan, O., Ballı, Y.,
Kuşadası Değerleri Kitabı, s. 59-76, Peyzaj Mimarları Odası Yayını ISBN:978-605-01-1236-8
Publication year: 2018

The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Deficit Irrigation Levels on Yield and Growth Parameters of the Silage Maize (Zea mays L.)

SCI Makaleler
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C.,
Fresenius Environmental Bulletin, V.26 (4), p.2948-2955, (SCI)
Publication year: 2017

Effects of Deficit Irrigation Treatments on Seed Yield, Oil Ratio and Water Use Efficiency of Sunflower (Helianthus annuusL.)

SCI Makaleler
Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C.
Fresenius Environmental Bulletin, V.26(4):2983-2991, (SCI)
Publication year: 2017

Effect of Different Applications on Rooting of Cuttings Some Almond Rootstocks (Prunus Dulcis L.)

SCI Makaleler
Oguz, H. I., Erdogan, O., Bağdatlı, M. C.,
Fresenius Environmental Bulletin, Volume 26(4), p.2609-2614. (SCI)
Publication year: 2017

Bilecik-Osmaneli İlçesi İçme ve Kullanma Sularının Kalite Parametreleri Açısından Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C., Kalıpcı, E., İpek, G. G.,
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, ICAFOF Özel Sayısı, (6):149-162.
Publication year: 2017

A New Process in Engineering Education of Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C.
Biosystem Engineering Journal of Scientific and Engineering Research, 2017, 4(1):152-158
Publication year: 2017

Water Resources Have Been Threatened in Thrace Region of Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K.
Advances in Plants & Agriculture Research, MedCrave Publishing, V.4(1).
Publication year: 2016

Turkish Agricultural Soils and Population

Uluslararası Hakemli Dergiler
Belliturk, K., Bağdatlı, M.C.
Agricultural Research and Technology: Open Access Journal, V.1(2)
Publication year: 2016

Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)'ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama,

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Oğuz, H. İ., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Karatepe, A., Karipçin, F.
Derim Dergisi, Cilt:33(1), s. 109-118. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
Publication year: 2016

Spatial Analysis With GIS Mapping of Fungicide Consumption in Agricultural Areas

SCI Makaleler
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Zeybek, A.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25, p. 2676-2681. (SCI)
Publication year: 2016

Spatial Analysis of Good Agricultural Practices With Geography Information System in Aydın Province of Turkey

SCI Makaleler
Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Eralp, Ö.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25, p.2213-2219. (SCI)
Publication year: 2016

Negative Effects of Climate Change in Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K.
Advances in Plants & Agriculture Research, MedCrave Publishing, V.3(2).
Publication year: 2016
Real Time Web Analytics