Spatial Analysis With GIS Mapping of Fungicide Consumption in Agricultural Areas

SCI VE SCI EXPANDED
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Zeybek, A.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25, p. 2676-2681. (SCI)
Publication year: 2016

Spatial Analysis of Good Agricultural Practices With Geography Information System in Aydın Province of Turkey

SCI VE SCI EXPANDED
Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Eralp, Ö.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25, p.2213-2219. (SCI)
Publication year: 2016

Negative Effects of Climate Change in Turkey

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K.
Advances in Plants & Agriculture Research, MedCrave Publishing, V.3(2).
Publication year: 2016

Investigation of The Pesticide Consumptions by Regression Models in The Province of Aydın in Turkey

SCI VE SCI EXPANDED
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Gökdoğan, O.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25(11), p. 4795-4801. (SCI)
Publication year: 2016

Determination of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics of the Maize Species for Silage (Zea Mays L.)

SCI VE SCI EXPANDED
Uçak, A. B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B.
The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions, Fresenius Environmental Bulletin, V.25 (6053-6068), (SCI)
Publication year: 2016

Zeytin Budama Atıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi:

DİĞER MAKALELER
Bellitürk, K., Görres, H. J., Bağdatlı, M. C., Göçmez, S., Turan H. S., Eker, M., Aslan, S.
Mikro Elementler Tarım Vizyon Dergisi, Eylül Sayısı, s.6-12, İstanbul
Publication year: 2015

Türkiye Organik Tarım Yükseliş Trendinde

DİĞER MAKALELER
Bağdatlı, M. C., Bellitürk, K.
Tarım Vizyon Akademik Dergisi, Eylül sayısı, s.25-28, İstanbul
Publication year: 2015

Trakya Bölgesinde Tarımsal Kuraklık ve Olası Etkileri

DİĞER MAKALELER
Bağdatlı, M. C.
Trakya Toprak Dergisi, s.1(3):34-35, Tekirdağ
Publication year: 2015

Topoğrafya ve Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analiz Edilerek Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Belirlenmesi: Tekirdağ İli Merkez Köyleri Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Delibaş, L., Bağdatlı, M. C., Danışman, A.,
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.5(1):50-59, Gümüşhane (ISSN: 2146-538X)
Publication year: 2015

The Importance and Role of Irrigation Water Quality in Agricultural Production

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K.
Journal of EC Agriculture, V.2(6): 514-519.
Publication year: 2015

Tarımsal Üretimde Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi: Tekirdağ İli Malkara ilçesi Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Belliturk, K., Bağdatlı, M.C., Fidancı, S.
Kimya ve Sanayi Dergisi,1 (5): 42-54.
Publication year: 2015

Spatial Analysis of Some Heavy Metals (Ni, Mn, Cu) in drinking water with GIS: A Case Study from the Central Anatolia Region in Turkey

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Savcı, S., Bagdatli, M. C.
International Refereed Journal of Engineering and Sciences, V.(4):65-78. Doi: 10.17364/IIB.2015412620
Publication year: 2015

Possible Effects on Soil and Water Resources Observed in Nevşehir Province in Long Annual Temperature and Rain Changing

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K., Jabbari, A.
Eurasian Journal of Forest Science, Vol.3(2), p.19.27.
Publication year: 2015

Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kirklareli Province

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Baran, M. F., Gokdogan, O., Bagdatli, M. C., Belliturk, K.
Journal of EC Agriculture, V. 1(3): 167-173
Publication year: 2015

Determination of Performances of Some Maize Silage Genotypes and Crop Water Consumptions: A Case Study of Turkey’s Southeast Anatolia

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Aykanat, S., Korkmaz, Y., Ucak, A. B., Bagdatli, M. C.
Journal of EC Agriculture, V. 2(1): 249-257
Publication year: 2015
Real Time Web Analytics