Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Candan, D. G., Albut, S., Bağdatlı, M. C.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.12(1),s.8-17, Tekirdağ (ISSN:1302- 7050)
Publication year: 2015

Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., İstanbulluoğlu, A., Altürk, B., Arslan, C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s.2(1):100-107, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ- Çerkezköy İlçesi Uygulaması

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C.
Afyon Kocatepe Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, s.14(1):17-25, Afyon (ISSN:2147-5296)
Publication year: 2014

Tarımsal Sürdürülebilirlikte Uzaktan Algılamanın Yeri ve Önemi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Doran, İ., Bağdatlı, M. C.
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.3(1):29-32, Diyarbakır (ISSN:2146-4693)
Publication year: 2014

Satellite Technologies in Turkey

DİĞER MAKALELER
Bağdatlı, M. C.
Journal of Coordinates, Vol. X, Issue. 8, p.52-53, Number of August, Indian
Publication year: 2014

Ergene Nehri Hayat Buluyor

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s:2(1):108-111, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
İstanbulluoğlu A., Bağdatlı, M. C., Arslan, C.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, s.10(2):70-77, Tekirdağ (ISSN:1302-7050)
Publication year: 2013

Trakya Bölgesinde Su Kaynakları Tükeniyor

DİĞER MAKALELER
Bağdatlı, M. C.
Trakya Toprak Dergisi sayı.1, s.46-47, Tekirdağ
Publication year: 2013

Trakya Bölgesi Su Kaynakları ve Gelecek Projeksiyonu

DİĞER MAKALELER
Bağdatlı, M. C.
Trakyakent Dergisi, sayı:3, s.51-53, Tekirdağ
Publication year: 2013

Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
Bellitürk, K., Bağdatlı M. C., Polat, S., Metinoğlu, M., Baç, A.,Kanarya, G., Karabulut, Ö.
Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(1-4 Ekim) Özel Sayısı s.4(2):82-93, (ISSN:2146-0787)
Publication year: 2013

Havza Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Etkin Rolü

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., Öztürk, Barış.
Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.18(1):11-19, Sakarya (ISSN:1301-4048 )
Publication year: 2013

Çerkezköy Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi

DİĞER MAKALELER
İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C.
Planlama Raporu, Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ
Publication year: 2012

Evaluation of Trickle Irrigation Systems for Some Vegetable Crops in Konya-Turkey

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
Bağdatlı, M. C., B. Acar
Journal of International Environmental Application & Science Vol. 4(1):79-85 (ISSN:1307-0428)
Publication year: 2009
Real Time Web Analytics