Investigation of The Pesticide Consumptions by Regression Models in The Province of Aydın in Turkey

SCI Makaleler
Erdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Gökdoğan, O.
Fresenius Environmental Bulletin, V.25(11), p. 4795-4801. (SCI)
Publication year: 2016

Determination of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics of the Maize Species for Silage (Zea Mays L.)

SCI Makaleler
Uçak, A. B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B.
The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions, Fresenius Environmental Bulletin, V.25 (6053-6068), (SCI)
Publication year: 2016

Zeytin Budama Atıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Mikro Elementler

Diğer Makaleler
Bellitürk, K., Görres, H. J., Bağdatlı, M. C., Göçmez, S., Turan H. S., Eker, M., Aslan, S.
Tarım Vizyon Dergisi, Eylül Sayısı, s.6-12, İstanbul
Publication year: 2015

Türkiye Organik Tarım Yükseliş Trendinde

Diğer Makaleler
Bağdatlı, M. C., Bellitürk, K.
Tarım Vizyon Akademik Dergisi, Eylül sayısı, s.25-28, İstanbul
Publication year: 2015

Trakya Bölgesinde Tarımsal Kuraklık ve Olası Etkileri

Diğer Makaleler
Bağdatlı, M. C.
Trakya Toprak Dergisi, s.1(3):34-35, Tekirdağ
Publication year: 2015

Topoğrafya ve Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analiz Edilerek Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Belirlenmesi: Tekirdağ İli Merkez Köyleri Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Delibaş, L., Bağdatlı, M. C., Danışman, A.,
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.5(1):50-59, Gümüşhane (ISSN: 2146-538X)
Publication year: 2015

The Importance and Role of Irrigation Water Quality in Agricultural Production

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K.
Journal of EC Agriculture, V.2(6): 514-519.
Publication year: 2015

Tarımsal Üretimde Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi: Tekirdağ İli Malkara ilçesi Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Belliturk, K., Bağdatlı, M.C., Fidancı, S.
Kimya ve Sanayi Dergisi,1 (5): 42-54.
Publication year: 2015

Spatial Analysis of Some Heavy Metals (Ni, Mn, Cu) in drinking water with GIS: A Case Study from the Central Anatolia Region in Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Savcı, S., Bagdatli, M. C.
International Refereed Journal of Engineering and Sciences, V.(4):65-78. Doi: 10.17364/IIB.2015412620
Publication year: 2015

Possible Effects on Soil and Water Resources Observed in Nevşehir Province in Long Annual Temperature and Rain Changing

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M.C., Belliturk, K., Jabbari, A.
Eurasian Journal of Forest Science, Vol.3(2), p.19.27.
Publication year: 2015

Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kirklareli Province

Uluslararası Hakemli Dergiler
Baran, M. F., Gokdogan, O., Bagdatli, M. C., Belliturk, K.
Journal of EC Agriculture, V. 1(3): 167-173
Publication year: 2015

Determination of Performances of Some Maize Silage Genotypes and Crop Water Consumptions: A Case Study of Turkey’s Southeast Anatolia

Uluslararası Hakemli Dergiler
Aykanat, S., Korkmaz, Y., Ucak, A. B., Bagdatli, M. C.
Journal of EC Agriculture, V. 2(1): 249-257
Publication year: 2015

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması

Uluslararası Hakemli Dergiler
Candan, D. G., Albut, S., Bağdatlı, M. C.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.12(1),s.8-17, Tekirdağ (ISSN:1302- 7050)
Publication year: 2015

Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C., İstanbulluoğlu, A., Altürk, B., Arslan, C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s.2(1):100-107, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ- Çerkezköy İlçesi Uygulaması

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C.
Afyon Kocatepe Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, s.14(1):17-25, Afyon (ISSN:2147-5296)
Publication year: 2014
Real Time Web Analytics