Tarımsal Sürdürülebilirlikte Uzaktan Algılamanın Yeri ve Önemi

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Doran, İ., Bağdatlı, M. C.
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.3(1):29-32, Diyarbakır (ISSN:2146-4693)
Publication year: 2014

Satellite Technologies in Turkey

Diğer Makaleler
Bağdatlı, M. C.
Journal of Coordinates, Vol. X, Issue. 8, p.52-53, Number of August, Indian
Publication year: 2014

Ergene Nehri Hayat Buluyor

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bağdatlı, M. C.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, s:2(1):108-111, Düzce. (ISSN: 2148-2446)
Publication year: 2014

Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması

Uluslararası Hakemli Dergiler
İstanbulluoğlu A., Bağdatlı, M. C., Arslan, C.
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, s.10(2):70-77, Tekirdağ (ISSN:1302-7050)
Publication year: 2013

Trakya Bölgesinde Su Kaynakları Tükeniyor

Diğer Makaleler
Bağdatlı, M. C.
Trakya Toprak Dergisi sayı.1, s.46-47, Tekirdağ
Publication year: 2013

Trakya Bölgesi Su Kaynakları ve Gelecek Projeksiyonu

Diğer Makaleler
Bağdatlı, M. C.
Trakyakent Dergisi, sayı:3, s.51-53, Tekirdağ
Publication year: 2013

Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği

Ulusal Hakemli ve TR Dizin Dergiler
Bellitürk, K., Bağdatlı M. C., Polat, S., Metinoğlu, M., Baç, A.,Kanarya, G., Karabulut, Ö.
Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(1-4 Ekim) Özel Sayısı s.4(2):82-93, (ISSN:2146-0787)
Publication year: 2013

Havza Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Etkin Rolü

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., Öztürk, Barış.
Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, s.18(1):11-19, Sakarya (ISSN:1301-4048 )
Publication year: 2013

Çerkezköy Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi

Diğer Makaleler
İstanbulluoğlu, A., Bağdatlı, M. C.
Planlama Raporu, Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ
Publication year: 2012

Evaluation of Trickle Irrigation Systems for Some Vegetable Crops in Konya-Turkey

Uluslararası Hakemli Dergiler
Bağdatlı, M. C., B. Acar
Journal of International Environmental Application & Science Vol. 4(1):79-85 (ISSN:1307-0428)
Publication year: 2009
Real Time Web Analytics